Powietrzne pompy ciepła

Posiadamy przeszkolenie w zakresie instalacji powietrznych pomp ciepła firmy Panasonic wraz z niezbędnymi do tego typu instalacji certyfikatami F-GAZ. Panasonic ma w swojej ofercie dobrze się sprawujący w naszych Polskich warunkach model T-CAP, który utrzymuje 100% swojej mocy nominalnej do temperatury zewnętrznej -15oC, poniżej tej temperatury jej moc nieznacznie spada.